Nguyên liệu pha chế Lê Gia - Chất lượng an toàn, Khách hàng an tâm

Nguyên liệu pha chế Lê Gia - Chất lượng an toàn, Khách hàng an tâm

Nguyên liệu pha chế Lê Gia - Chất lượng an toàn, Khách hàng an tâm

Nguyên liệu pha chế Lê Gia - Chất lượng an toàn, Khách hàng an tâm

Nguyên liệu pha chế Lê Gia - Chất lượng an toàn, Khách hàng an tâm
Nguyên liệu pha chế Lê Gia - Chất lượng an toàn, Khách hàng an tâm
TRÀ VỊ CHANH NESTEA 195G
$row_detail['ten_'.$lang]

    TRÀ VỊ CHANH NESTEA 195G

  • Mã SP: NESCHANH
  • Giá: 35.500 VNĐ
  • Giá cũ: Liên hệ
  • Lượt xem: 196
  • Thêm vào giỏ hàng
  • Mô tả:

Sản phẩm khác

TRÀ XANH MATCHA SỮA 180G

TRÀ XANH MATCHA SỮA 180G

Liên hệ 28.000 VNĐ Mua Ngay
TRÀ GỪNG HÒA TAN 270G

TRÀ GỪNG HÒA TAN 270G

Liên hệ 34.000 VNĐ Mua Ngay
TRÀ BÍ ĐAO HÒA TAN 270G

TRÀ BÍ ĐAO HÒA TAN 270G

Liên hệ 33.000 VNĐ Mua Ngay
TRÀ VẢI HÒA TAN 270G

TRÀ VẢI HÒA TAN 270G

Liên hệ 33.000 VNĐ Mua Ngay
TRÀ XOÀI HÒA TAN 500G

TRÀ XOÀI HÒA TAN 500G

Liên hệ 51.000 VNĐ Mua Ngay
TRÀ VẢI HÒA TAN 500G

TRÀ VẢI HÒA TAN 500G

Liên hệ 51.000 VNĐ Mua Ngay
TRÀ TÁO HÒA TAN 500G

TRÀ TÁO HÒA TAN 500G

Liên hệ 51.000 VNĐ Mua Ngay
TRÀ DÂU HÒA TAN 500G

TRÀ DÂU HÒA TAN 500G

Liên hệ 51.000 VNĐ Mua Ngay
TRÀ ĐÀO HÒA TAN 500G

TRÀ ĐÀO HÒA TAN 500G

Liên hệ 51.000 VNĐ Mua Ngay
TRÀ BÍ ĐAO HÒA TAN 500G

TRÀ BÍ ĐAO HÒA TAN 500G

Liên hệ 51.000 VNĐ Mua Ngay
TRÀ XANH THÁI NGUYÊN 500G

TRÀ XANH THÁI NGUYÊN 500G

Liên hệ 99.000 VNĐ Mua Ngay
TRÀ XANH THÁI NGUYÊN 100G

TRÀ XANH THÁI NGUYÊN 100G

Liên hệ 22.000 VNĐ Mua Ngay
TRÀ TÁO TÚI NHÚNG 100G

TRÀ TÁO TÚI NHÚNG 100G

Liên hệ 39.000 VNĐ Mua Ngay
TRÀ ĐEN TÚI NHÚNG 100G

TRÀ ĐEN TÚI NHÚNG 100G

Liên hệ 32.000 VNĐ Mua Ngay
TRÀ DÂU TÚI NHÚNG 100G

TRÀ DÂU TÚI NHÚNG 100G

Liên hệ 39.000 VNĐ Mua Ngay
TRÀ ĐÀO TÚI NHÚNG 100G

TRÀ ĐÀO TÚI NHÚNG 100G

Liên hệ 39.000 VNĐ Mua Ngay
TRÀ OOLONG TÚI LỌC 300G

TRÀ OOLONG TÚI LỌC 300G

Liên hệ 45.000 VNĐ Mua Ngay
LỤC TRÀ LÀI TÚI LỌC 300G

LỤC TRÀ LÀI TÚI LỌC 300G

Liên hệ 26.000 VNĐ Mua Ngay
TRÀ ĐÀO TÚI LỌC 200G

TRÀ ĐÀO TÚI LỌC 200G

Liên hệ 35.000 VNĐ Mua Ngay
HỒNG TRÀ VỊ CÀ PHÊ 300G

HỒNG TRÀ VỊ CÀ PHÊ 300G

Liên hệ 32.000 VNĐ Mua Ngay
HỒNG TRÀ TÚI LỌC 500G

HỒNG TRÀ TÚI LỌC 500G

Liên hệ 40.000 VNĐ Mua Ngay
HỒNG TRÀ TÚI LỌC 300G

HỒNG TRÀ TÚI LỌC 300G

Liên hệ 26.000 VNĐ Mua Ngay
TRÀ SEN 350G TRÀ SAO VÀNG

TRÀ SEN 350G TRÀ SAO VÀNG

Liên hệ 32.000 VNĐ Mua Ngay
TRÀ OOLONG 200G TRÀ SAO VÀNG

TRÀ OOLONG 200G TRÀ SAO VÀNG

Liên hệ 90.000 VNĐ Mua Ngay
TRÀ OOLONG 500G TRÀ SAO VÀNG

TRÀ OOLONG 500G TRÀ SAO VÀNG

Liên hệ 93.000 VNĐ Mua Ngay
TRÀ OOLONG 1KG TRÀ SAO VÀNG

TRÀ OOLONG 1KG TRÀ SAO VÀNG

Liên hệ 395.000 VNĐ Mua Ngay
TRÀ LÀI LOẠI THƯỜNG 300G

TRÀ LÀI LOẠI THƯỜNG 300G

Liên hệ 26.000 VNĐ Mua Ngay
TRÀ ĐEN 7 TRÀ SAO VÀNG 500G

TRÀ ĐEN 7 TRÀ SAO VÀNG 500G

Liên hệ 42.000 VNĐ Mua Ngay
TRÀ ĐEN 8 TRÀ SAO VÀNG 1KG

TRÀ ĐEN 8 TRÀ SAO VÀNG 1KG

Liên hệ 115.000 VNĐ Mua Ngay
TRÀ VỊ HOA QUẢ NESTEA 144G

TRÀ VỊ HOA QUẢ NESTEA 144G

Liên hệ 27.000 VNĐ Mua Ngay
TRÀ XANH HOA NHÀI DILMAH 30G

TRÀ XANH HOA NHÀI DILMAH 30G

Liên hệ 75.000 VNĐ Mua Ngay
HỒNG TRÀ LỘC PHÁT 1KG

HỒNG TRÀ LỘC PHÁT 1KG

Liên hệ 145.000 VNĐ Mua Ngay
TRÀ PHÚC LONG OLONG 80 -500G

TRÀ PHÚC LONG OLONG 80 -500G

Liên hệ 615.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Sen 15 Phúc Long 500g

Trà Sen 15 Phúc Long 500g

Liên hệ 250.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Lài 15 Phúc Long 500g

Trà Lài 15 Phúc Long 500g

Liên hệ 250.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Ahmad Rooibos & Quế 30g

Trà Ahmad Rooibos & Quế 30g

Liên hệ 72.000 VNĐ Mua Ngay
Lục Trà Lài Lộc Phát 500g

Lục Trà Lài Lộc Phát 500g

Liên hệ 156.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Vải Hòa Tan Sao Vàng

Trà Vải Hòa Tan Sao Vàng

Liên hệ 51.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Dâu Sao Vàng Túi Lọc

Trà Dâu Sao Vàng Túi Lọc

Liên hệ 36.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Đào Sao Vàng Túi Lọc

Trà Đào Sao Vàng Túi Lọc

Liên hệ 35.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Dứa Sao Vàng

Trà Dứa Sao Vàng

Liên hệ 26.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Đen Số 9 Sao Vàng

Trà Đen Số 9 Sao Vàng

Liên hệ 58.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Đen Tân Nam Bắc

Trà Đen Tân Nam Bắc

Liên hệ 61.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Lài Tân Nam Bắc

Trà Lài Tân Nam Bắc

Liên hệ 33.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Nhãn Đỏ Aka Red Label

Trà Nhãn Đỏ Aka Red Label

Liên hệ 28.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Aka Đào Túi Lọc

Trà Aka Đào Túi Lọc

Liên hệ 29.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Aka Dâu Túi Lọc

Trà Aka Dâu Túi Lọc

Liên hệ 29.000 VNĐ Mua Ngay
Lipton Chanh Ice

Lipton Chanh Ice

Liên hệ 37.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Đào Tân Nam Bắc

Trà Đào Tân Nam Bắc

Liên hệ 44.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Lài Barista Cozy 1kg

Trà Lài Barista Cozy 1kg

Liên hệ 609.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Ceylon Gold Dilmah 200g

Trà Ceylon Gold Dilmah 200g

Liên hệ 175.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Dilmah Bá Tước 50g

Trà Dilmah Bá Tước 50g

Liên hệ 75.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Dilmah Đào 40g

Trà Dilmah Đào 40g

Liên hệ 75.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Dilmah Vải 30g

Trà Dilmah Vải 30g

Liên hệ 45.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Đen Cao Cấp TCN 500G

Trà Đen Cao Cấp TCN 500G

Liên hệ 91.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Sen Cao Cấp TCN 500G

Trà Sen Cao Cấp TCN 500G

Liên hệ 147.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Lài Cao Cấp TCN 500G

Trà Lài Cao Cấp TCN 500G

Liên hệ 142.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Đen Cao Cấp TCN 500gr

Trà Đen Cao Cấp TCN 500gr

Liên hệ 91.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Ahmad Dâu và Kiwi 40g

Trà Ahmad Dâu và Kiwi 40g

Liên hệ 51.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Xanh Phúc Long 500G

Trà Xanh Phúc Long 500G

Liên hệ 150.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Cozy Matcha  270G

Trà Cozy Matcha 270G

Liên hệ 32.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Cozy Hương Bạc Hà 50G

Trà Cozy Hương Bạc Hà 50G

Liên hệ 37.000 VNĐ Mua Ngay
TRÀ COZY ĐÀO

TRÀ COZY ĐÀO

Liên hệ 35.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Đen Phúc Long 500G

Trà Đen Phúc Long 500G

Liên hệ 115.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Cozy Ice Đào 270G

Trà Cozy Ice Đào 270G

Liên hệ 34.000 VNĐ Mua Ngay
TRÀ COZY ICE ĐÀO

TRÀ COZY ICE ĐÀO

Liên hệ 32.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Cozy Ice Chanh 270G

Trà Cozy Ice Chanh 270G

Liên hệ 34.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Cozy Hương Táo 50G

Trà Cozy Hương Táo 50G

Liên hệ 37.000 VNĐ Mua Ngay
TRÀ COZY MACHA 3 IN 1

TRÀ COZY MACHA 3 IN 1

Liên hệ 49.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Cozy Hương Sen 50G

Trà Cozy Hương Sen 50G

Liên hệ 33.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Thái Xanh Gói 200g

Trà Thái Xanh Gói 200g

Liên hệ 63.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Cozy Hương Nhài 50G

Trà Cozy Hương Nhài 50G

Liên hệ 33.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Thái Đỏ Gói 200g

Trà Thái Đỏ Gói 200g

Liên hệ 68.000 VNĐ Mua Ngay
Hồng Trà Cozy Túi Lọc 50G

Hồng Trà Cozy Túi Lọc 50G

Liên hệ 37.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Cozy Hương Dâu 50G

Trà Cozy Hương Dâu 50G

Liên hệ 37.000 VNĐ Mua Ngay
Hồng Trà Tân Nam Bắc 300g

Hồng Trà Tân Nam Bắc 300g

Liên hệ 32.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Cozy Hương Đào 50G

Trà Cozy Hương Đào 50G

Liên hệ 37.000 VNĐ Mua Ngay
Trà OoLong Dilmah 30g

Trà OoLong Dilmah 30g

Liên hệ 65.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Lipton Nhãn Vàng 200G

Trà Lipton Nhãn Vàng 200G

Liên hệ 185.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Dilmah Dâu 30g

Trà Dilmah Dâu 30g

Liên hệ 45.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Dilmah Táo 30g

Trà Dilmah Táo 30g

Liên hệ 45.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Dilmah Bá Tước 30g

Trà Dilmah Bá Tước 30g

Liên hệ 45.000 VNĐ Mua Ngay
Hồng Trà Dilmah

Hồng Trà Dilmah

Liên hệ 45.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Dilmah Đào 30g

Trà Dilmah Đào 30g

Liên hệ 45.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Dilmah Chanh 30g

Trà Dilmah Chanh 30g

Liên hệ 45.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Dilmah Cam Gừng 30g

Trà Dilmah Cam Gừng 30g

Liên hệ 45.000 VNĐ Mua Ngay
Trà Dilmah Bạc Hà 30g

Trà Dilmah Bạc Hà 30g

Liên hệ 45.000 VNĐ Mua Ngay

Tin tức

Tổng Hợp Nguyên Liệu Pha Chế Trà Sữa Ngon Nhất

Tổng Hợp Nguyên Liệu Pha Chế Trà Sữa Ngon Nhất

Trà sữa là thức uống đang được giới trẻ ưa chuộng hiện nay. Vì đâu mà trà sữa ngon đến vậy?...
[CHI TIẾT A-Z] Nguyên Liệu Pha Chế Cơ Bản Cần Biết

[CHI TIẾT A-Z] Nguyên Liệu Pha Chế Cơ Bản Cần Biết

Hiện nay thị trường nguyên liệu pha chế diễn ra vô cùng sôi nổi và tính cạnh tranh rất...
TOP 5 Nguyên Liệu Pha Chế Đồ Uống Cơ Bản

TOP 5 Nguyên Liệu Pha Chế Đồ Uống Cơ Bản

Thị trường đồ uống Việt Nam ngày càng đa dạng hóa vì thế mà nguyên liệu pha chế cũng trở nên...
Cách Làm Trà Sữa Matcha Đơn Giản Uống Cực Ngon

Cách Làm Trà Sữa Matcha Đơn Giản Uống Cực Ngon

Trà sữa là thức uống được ưa chuộng của giới trẻ hiện nay. Bởi trà sữa rất đa dạng và phong...
[BẬT MÍ] Những Nguyên Liệu Pha Chế Cocktail Cơ Bản

[BẬT MÍ] Những Nguyên Liệu Pha Chế Cocktail Cơ Bản

Hiện nay, cocktail không còn là thức uống xa lạ với mọi người nữa. Cocktail là loại thức uống...

Video

Fanpage

Đối tác

DMCA.com Protection Status